Những điểm khác biệt giữa vòng bi sứ đen và bi sứ trắng

Sứ trắng nhẹ bằng 70% so với bi kim loại. Sứ đen nhẹ hơn nữa, chỉ bằng 45% so với bi kim loại.

Vòng bi gốm sứ (ceramic) có 2 loại là sứ đen và sứ trắng.

Sứ đen là hợp chất Si3N4, đọc là Silicon Nitride, mã quốc tế là CCSI.

Sứ trắng là hợp chất ZrO2, đọc là Zirconia, mã quốc tế là CCZR.

Điểm khác nhau giữa bi sứ đen và sứ trắng:

Sứ đen giá thành cao hơn sứ trắng.
Sứ trắng chịu được đến nhiệt độ 400 độ C, sứ đen chịu được đến 800 độ C.
Sứ trắng nhẹ bằng 70% so với bi kim loại. Sứ đen nhẹ hơn nữa, chỉ bằng 45% so với bi kim loại.
Bi sứ trắng có cấu trúc cứng cáp hơn so với sứ đen nên khó bị vỡ hơn.
Bi sứ trắng có độ giãn nỡ cao, trong khi bi sứ đen rất ít giãn nở.
Bi sứ trắng dễ bị xuống cấp do hơi nước sau một thời gian sử dụng, trong khi bi sứ đen rất bền.
Vì các lý do trên nên ta thường hay thấy vòng bi full ceramic sứ trắng chứ hiếm khi thấy full ceramic sứ đen. Nhưng vòng bi hybrid ceramic lại thấy đa phần là bi sứ đen, vì bi sứ đen có độ bền cao hơn và đã có vòng kim loại để khắc phục nhược điểm.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *