khối vuông thần kỳ Fidget Cube

Những thông tin cần biết về Khôi vuông thần kỳ fidget cube

sản phẩm Fidget Cube là đồ chơi có kết cấu 6 mặt (cube), mỗi mặt của món đồ chơi này có một tính năng riêng

Khối vuông thần kỳ Fidget Cube có tác dụng thế nào với người chơi

Giải tỏa căng thẳng: tính năng hiển nhiên của các loại đồ chơi. Như đã nói ở các bài trước, dòng đồ chơi cầm tay

Tác dụng của khối vuông thần kỳ Fidget Cube

Mặt bấm: người chơi có thể bấm nút với 5 nút bấm trong đó 3 nút phát ra tiếng kêu và 2 nút bấm êm