spinner batman xanh lá

FIDGET SPINNER 2 Cánh Batman (Xanh Lá)

Về cơ bản, một chiếc spinner chỉ gồm 3 bộ phận: cánh (wings), vòng bi (bearing) và nút. Giá bán: Liên Hệ FIDGET SPINNER 2