tác dụng của Fidget Cube

Khối vuông thần kỳ Fidget Cube có tác dụng thế nào với người chơi

Giải tỏa căng thẳng: tính năng hiển nhiên của các loại đồ chơi. Như đã nói ở các bài trước, dòng đồ chơi cầm tay

Tác dụng của khối vuông thần kỳ Fidget Cube

Mặt bấm: người chơi có thể bấm nút với 5 nút bấm trong đó 3 nút phát ra tiếng kêu và 2 nút bấm êm