tự chế Fidget Spinner tại nhà

Hướng dẫn tự chế Fidget Spinner tại nhà với nắp chai và đĩa CD

Với bìa carton, ốc vít, nắp chai và que tăm và cách làm tương tự như trên, bạn có thể tạo Fidget Spinner. Để chế

Những ý tưởng tự chế Fidget Spinner tại nhà

Với bìa carton, ốc vít, nắp chai và que tăm và cách làm tương tự như trên, bạn có thể tạo Fidget Spinner. Bằng nhựa